På arbejdspladsen

Fokus, nærvær og relationer

Foredrag og inspirationsoplæg

Har du som leder eller medarbejder brug for inspiration til, hvordan du kan holde fokus og være nærværende både over for dig selv og andre i en travl hverdag, så kan et interaktivt foredrag, der både introducerer teori, forskning og konkrete øvelser være et værdifuldt bidrag på en teamdag, personaledag eller et gå-hjem møde. Er der brug for ideer til, hvordan I kan få blik for nye og anderledes perspektiver, få styrket kvaliteten af samarbejdsrelationer eller finde redskaber til at forebygge stress og overbelastning og fremme trivsel og arbejdsglæde, så kan en workshop om mindfulness og compassion også være relevant.

Vi tilrettelægger naturligvis det mest relevante foredrag eller workshop til dig ud fra jeres specifikke ønsker og rammebetingelser. Det betyder at mindfulness og compassion ikke altid er målet i sig selv men i stedet virksomme og nænsomme anvendelsesorienterede metoder, der kan bruges til at forfølge de mål, som I i jeres organisation arbejder henimod.

Forløb

Vi arbejder ofte med forløb af forskellig længde, ligesom form og indhold afhænger af, hvad din virksomhed konkret efterspørger. Se nogle af vores kursusforløb beskrevet her på hjemmesiden eller kontakt os for en snak om, hvad der vil være relevant ift. netop jeres behov, ønsker og persongrupper. Vi skræddersyer gerne forløb, som ofte består af flere sessioner, så der er tid til at træne, eksperimentere og erfare hvad fordele og udfordringer ved metoderne og mindset’et er i en almindelig hverdag.

Supervision

Vi har bred erfaring med supervision både individuelt og i personalegrupper. Fokus i supervisionen kan både omhandle cases, temaer og trivsel i gruppen afhængig af behov. Som psykologer har vi en bred viden indenfor forskellige metoder, i særlig grad foretrækker vi at indtænke compassion som teori og metode, dette indtager og underviser vi gerne i, når det giver mening for gruppen.

Vi har flere supervisionsgrupper indenfor social- og sundhedssektoren, hvor vi også sætter fokus på forebyggelse af omsorgstræthed og empatiudmattelse hos personalet.

Målgrupper

Vi arbejder både med ledergrupper, direktion og medarbejdergrupper, hvor fokus, nærvær, relationer, trivsel, krav og præstation er nogle af de centrale fokuspunkter.

En særlig målgruppe, vi også arbejder med, er professionelle omsorgsgivere såsom lærere, pædagoger, jordemødre, sygeplejersker, læger, social- og sundhedshjælpere, m.fl., idet deres kerneopgave kræver opmærksomt og medfølende nærvær. Vi risikerer at blive omsorgsudmattede, udbrændte og ubalancerede, hvis ikke arbejdspladsen og vi selv er opmærksomme på også at yde omsorg til os selv. Såvel mindfulness som compassion indeholder afgørende helende praksisser i forhold til denne problematik, som er forskningsmæssigt veldokumenteret.


Tilmeld kursus