Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR)

8 ugers kursus

”Åndsnærvær er det mirakel, som hjælper os til at mestre og genvinde os selv. Åndsnærvær er på samme tid både middel og mål, frøet og frugten”  

Thich Nhat Hanh

Dette kursus er for dem som ønsker at fordybe sig i mindfulness og investere tid og energi på at integrere en naturlig opmærksomhed og bevidst nærvær med sig selv og andre i hverdagen og få det fulde udbytte. Kurset giver en grundig indføring i de grundlæggende principper og redskaber i mindfulness. Mindfulness træningen foregår gennem guidede meditationer, både korte og lange sekvenser, øvelser i kropslig opmærksomhed og lette yogaøvelser. Vi arbejder med begrænsende tanke- og handlingsmønstre gennem individuelle øvelser og gruppedialog, og der vil også indgå mulighed for personlig støtte fra underviseren.

Udbytte:

  • Rastløse tanker bliver erstattet af øget klarhed, indre retning og bedre mulighed for at træffe de rigtige beslutninger
  • Øget stress robusthed og forbedret evne til at håndtere stress situationer
  • Øget koncentrationsevne og større overblik
  • Mere kreativ og reflekterende problemløsning
  • Større accept og rummelighed af sig selv og andre – forbedrede samarbejdskompetencer
  • Udvikling af større kontrol, balance og ro

Hvad er Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)

MBSR er et otte ugers mindfulness kursus udviklet af professor Jon Kabat-Zinn ved Universitet i Massachusetts, USA i 1979 som et behandlingsprogram til et støt stigende antal stressklienter. Mennesker der led af livets stress, bl.a. fysiske lidelser læger ikke kunne hjælpe dem af med. Mere end 22.000 personer har deltaget i MBSR-programmer ved Massachusetts Universitet, og forskningsresultaterne viser en vedvarende symptomreduktion og en positiv effekt på deltagernes selvopfattelse, holdninger og adfærd. Programmet har ligeledes vist gode resultater med lidelser som søvnforstyrrelser, depression, angst, og alle stress- og kriserelaterede lidelser. I dag anvendes programmet over hele verden og det henvender sig lige så meget til mennesker, som blot ønsker at udvikle et større nærvær og balance i livet.

Indhold:

Session 1: Autopiloten
Session 2: At håndtere forhindringer
Session 3: Åndedrættet som anker
Session 4: At forblive nærværende
Session 5: At kunne være med det, der er
Session 6: Tanker er ikke virkelighed
Session 7: At skabe retning med autenticitet
Session 8: At bruge det du har lært i fremtiden

Der udleveres arbejdspapirer og guidede meditationer. Deltagelse indebærer hjemmeopgaver fra gang til gang af ca.30 minutters varighed. Hjemmearbejdet består af meditationer og træning i at bringe fuld opmærksomhed ind i dagligdags aktiviteter.

Praktisk information

Kurset forløber over 8 uger med 8 mødedage af 2,5 timer samt en fordybelsesdag af 6 timers varighed.
Aktuelt er der ikke et planlagt et åbent kursus.
Virksomheder kan bestille undervisning i MBSR programmet i virksomheden.


Tilmeld kursus