Forebyggelse af omsorgstræthed og empatiudmattelse for professionelle

Mindful Self-Compassion for professionelle omsorgsgivere

Kursusforløb med 6 mødegange plus 1 halvdags retræte starter 19. november 2024

Vi skal have fokus på Mindful Self-Compassion (MSC), fordi omsorg og empati udmatter.

Kender du oplevelsen af at være i relationer fra du står op om morgenen til du går i seng om aftenen?. Følelsen af ikke at magte at skulle forholde dig til andres følelser, tanker, vibrationer, tale – at skulle tage dig sammen for at tune ind på andres tanker og behov. Arbejder du professionelt som omsorgsgiver med børn, klienter, patienter og medarbejdere og er du også privat omsorgsgiver for dine børn, forældre, partner, venner eller kolleger – så kender du måske følelsen af at blive relations træt og empati udmattet.

De seneste 10-15 år er der kommet forskningsmæssigt belæg for forståelsen af den følelsesmæssige belastning og udmattelse, som personer der arbejder i sundhedssektorer og uddannelsessektorer risikerer. Når vi som professionelle dag efter dag lytter til klienter, børn og familier, der er overvældet af smertefulde følelser og tanker, kan vi selv blive overmandet af afmagt, meningsløshed, hjælpeløshed og omsorgstræthed. Mange står tilbage med en oplevelse af ikke at kunne gøre noget – men der er noget vi kan gøre lige i øjeblikket og i mødet med klienten.

Mindful Self-Compassion er et empirisk funderet og internationalt anerkendt program. Programmet opbygger Self-Compassion som emotionel ressource, der giver styrke og robusthed både i forhold til os selv og andre. Forskning i programmet viser, at Self-Compassion i særlig grad er hjælpsomt for professionelle omsorgsgivere, og giver en oplevelse af større tilfredshed i deres arbejde og færre følelser relateret til stress og udbrændthed.

Når vi har empati for andre aktiveres den del i hjernen som bearbejder smerte, hvorved vi selv kommer til at opleve smerte. Når vi oplever medfølelse (compassion), aktiveres den del af hjernen, som har med kærlighed og tilhørsforhold at gøre. Det betyder, at vi undgår empatisk udmattelse og i stedet skaber tryghed og forbundethed til os selv og andre.

Traditionelt lærer vi at egenomsorg er adfærdsmæssige handlinger, der ligger i vores fritid og handler om at lade op, fx velvære eller sport. MSC praktiseres derimod lige nu og her i de svære øjeblikke, som opstår både i fritiden og i arbejdslivet f.eks. i mødet med klienter og kollegaer. Self-Compassion træner en emotionel kompetence til at tage vare på vores egen følelsesmæssige og mentale tilstand uden fordømmelse og selvkritik, – og i stedet møde os selv og vores smerte med oprigtig kærlig interesse og omsorg.

“Jeg oplever, at jeg mere end nogensinde har tøjlerne i livet. At jeg har styrken til at træffe valg, der er opbyggelige og omsorgsfulde for mig selv. Mit mantra skal være; “der eksisterer ikke nogen forkert oplevelse”, hvilket giver plads til at være mig, præcis som jeg er i hvert øjeblik. Sikke en frihed! Dette vidner om, at forandringen ikke blot er en intellektuel forholden sig, men at alle kroppens celler takker for denne bevægelse i livet. Det opleves simpelt og let, hvilket jeg har længtes efter en rum tid”  Rasmus

Gennem kurset lærer du værktøjer til:

  • At drage omsorg for dig selv, mens du drager omsorg for andre
  • At motivere dig selv med venlighed fremfor med selvkritik og perfektionisme
  • At opbygge nye strategier til at være med svære følelser med større lethed
  • At skabe ro, nærvær og balance i dig gennem enkle teknikker
  • At genskabe kontakten til de værdier som giver dit liv og arbejde mening
  • At kunne lytte med medfølelse både til dig selv og andre
  • At lære dine klienter/patienter/brugere/borgere grundlæggende Self-Compassion teknikker.

Undervisningsformen: Undervisningen er oplevelsesorienteret og erfaringsbaseret. Den er opbygget som træning gennem refleksionsøvelser, meditationer, kortere forskningsbaserede oplæg, gruppedialoger og uformelle øvelser. Den direkte erfaring med Self-Compassion praksis på kurset udvikler nye mentale og følelsesmæssige ressourcer, som du mellem sessionerne kan øve dig i at bruge og integrere i dit arbejde og liv som helhed.

Målgruppe: Dette kursus er for psykologer, psykoterapeuter, læger, sygeplejersker, lærere og andre social- og sundhedsprofessionelle, der ønsker at lære Self-Compassion færdigheder, som de kan integrere i deres daglige arbejde og liv, samt videregive til klienter og patienter.

Tid: 6 tirsdage kl. 14.00 – 16.30 plus en tirsdagdag med halvdagsretræte kl. 14.00 – 18.00

Datoer: 19/11, 26/11, 10/12, 17/12 – 2024 halvdagsretræte, 7/1, 14/1, 21/1 – 2025

Sted: Ruthsvej 6, Hellerup – med gå afstand til stationen og gratis parkering.

Deltagerantal: 8-12 deltagere

Pris: 5.900 kr.

Undervisere: Compassion Company ved Anita Abel Hansen og Clarissa Corneliussen. Begge er certificerede Mindful Self-Compassion undervisere fra Center for Mindfulness San Diego, UCSD, USA. Anita og Clarissa har også taget efteruddannelse i Self-Compassion træning af social- og sundhedsprofessionelle. De har erfaring med at undervise grupper i Mindful Self-Compassion siden 2015 og har undervist i mindfulness siden 2002.

Kurset opfylder et af adgangskravene til Teacher Training i Mindful Self-Compassion. Læs mere på www.centerformsc.org


Tilmeld kursus