Individuel terapi

Har du brug for et kortere eller længevarende individuelt terapiforløb, hvor der er fokus på dine unikke handlingsmønstre, overbevisninger, udfordringer og ressourcer?

Compassion fokuseret terapi – CFT

Compassion fokuseret terapi skaber et nænsomt og venligt rum til at undersøge og udfolde der, hvor vi kæmper i livet. Samtidig tilbyder den også meget konkrete måder at udvikle kompetencer til at kunne møde sig selv mere forstående, støttende og omsorgsfuldt.

CFT er en proces-baseret terapi, der er guidet af en evolutions informeret bio-psyko-social videnskab. CFT tager udgangspunkt i en forståelse af, hvordan vores hjerne evolutionært har udviklet sig og i høj grad påvirker, hvordan vi som mennesker tænker, føler og reagerer.

De sidste 20 års forskning viser, hvordan det at træne compassion ændrer hjernen, kroppen, mentale tilstande og sociale adfærdsmønstre. I terapien indgår der derfor ofte compassion træning med øvelser, som der efterfølgende kan arbejdes med på egen hånd.

I terapien sættes omsorg og den medfølende motivation i centrum. Compassion fokuseret terapi er en stor hjælp til at komme hjem til sig selv, at mærke sig selv og komme at komme i kontakt med og udtrykke egne behov.

CFT er en evidens baseret terapiform, der har vist sig at være særlig hjælpsom til behandling af selvkritik, lavt selvværd, skam, angst, social usikkerhed og stress.

Både Clarissa og Anita har en fler-årig efteruddannelse indenfor compassion fokuseret terapi.

Individuel terapi med mindful nærvær

Mindfulness er i stigende grad blevet populært som et psykoterapeutisk redskab. Terapeutiske samtaler med afsæt i kognitive, eksistentielle og narrative metoder kan med fordel integrere et naturligt bevidst nærvær og opmærksomhed til processen. Mindfulness betyder helt generelt at være opmærksom på vores oplevelse, at lytte til os selv, vores tanker, følelser og kropslige fornemmelser. I sidste instans lærer vi at lytte på en sådan måde, at vi ikke skubber dele af oplevelsen væk, men opdager at tanker, følelser og fornemmelser kommer og går. Mindfulness kan give os en frihed i oplevelsen, så vi kan håndtere det, der opstår.

Forskning i mindfulness har påvist god effekt på stress, angst og depressions tilstande. Vi får blandt meget andet øget selvkontrol og selvaccept samt flere positive tanker og følelser.

Mindfulness kan være med til at skabe et øget udbytte af terapien og samtidig kan teknikken også indarbejdes til brug i hverdagssituationer.

Både Anita Abel Hansen og Clarissa Corneliussen er erfarne psykologer og mindfulness instruktører.

Individuel neuro-affektiv relations model terapi (NARM)

Somatisk mindfulness og mindful nærvær er et væsentligt fundament i NARM metoden – Neuro Affective Relational Model. Det er en ny og effektiv behandlingsmetode til at arbejde med traumatiske oplevelser eller blot at integrere kroppen i terapien på en ressourceorienteret måde. Kroppen er vores forbindelse til virkeligheden. NARM integrerer somatisk mindfulness og den etablerede forståelse af mindfulness med den helt nye viden om nervesystemets regulering. Somatisk mindfulness handler om ved svære mentale og følelsesmæssige tilstande at kunne rumme og understøtte en fornyet regulering af nervesystemet, så der kan skabes en helhedsorienteret balance. At kunne være til stede i og rumme intense følelser og fornemmelser styrker nervesystemet modstandsdygtighed og støtter udviklingen af emotionel dybde.

Narm inddrager fortiden, men har den primære vægt på at arbejde med det nuværende øjeblik og fokusere på styrkesider. Metoden arbejder ressourceorienteret og sigter mod en regulering af nervesystemet og en øget kapacitet til at føle sig forbundet med sig selv og andre. Nedsat kontakt evne er en skjult dimension blandt de fleste psykologiske og mange fysiologiske problemer. En øget kontakt giver en oplevelse af vitalitet og at være fuldt tilstede. Når vi føler os levende er vi i kontakt, og når vi er i kontakt, føler vi os levende. Gennem terapien kan der opøves en evne til biologisk selvregulering, som kan bruges i svære situationer eller blot til at skabe øget velvære. Helt enkelt betyder selvregulering, at når vi er trætte, kan vi sove, og når vi er stressede eller frustrerede, har vi sunde måder at dæmpe den kropslige eller følelsesmæssige stress tilstand på.

I dag er det kendt viden, at hver eneste celle i balance spontant vil bevæge sig i retning af kontakt, sundhed og vitalitet. Uanset hvor meget vi har trukket os tilbage fra livet, ligger der i os alle en dyb tilskyndelse til kontakt og heling, på samme måde som en plante helt af sig selv vokser i retning af lyset.

Anita Abel Hansen er certificeret NARM terapeut