Retræte weekend med fagligt indhold

Weekend med professionel inspiration og egenomsorg

Mentalisering og Medfølelse

12.- 14. november 2021 på Rosenlund Gods 

Som professionel hjælper er din mentalisering og medfølelse i spil i langt de fleste arbejdstimer.  På Faglig Retræte kan du træde et skridt tilbage, få inspiration til at forholde dig nysgerrigt til din praksis og indsigt i, hvordan du bruger dig selv i dine professionelle relationer. Samtidig bliver du klogere på både teori og praksisformer, der kan understøtte, vedligeholde og udvikle din mentalisering og medfølelse som en ressource både i forhold til dig selv og dem, du skal hjælpe. Psykologisk Praksis Sieling & Co udbyder i samarbejde med Compassion Company faglig retræte på Rosenlund.

FAGLIG RETRÆTE PÅ ROSENLUND – EN NY FORM I KLASSISKE RAMMER 

Faglig retræte skaber en synergi mellem på den ene side klassisk retræte, hvor tilbagetrækning, refleksion og meditation er centrale greb og på den anden side, faglige kursusformer, hvor ny viden, strukturerede øvelser og handleorienterede refleksioner, er grundlæggende.  Fagligt retræte henvender sig til medarbejdere og ledere, fx  behandlere, socialrådgivere, pædagoger, fysioterapeuter, psykologer, lærere og sygeplejersker, læger , jordmødre, præster etc .

Der veksles mellem teoretiske oplæg, refleksion, meditationer og sanselige øvelser i naturen. Vi skaber rammer, der betyder at du kan få den mentale og følelsesmæssige ro, der giver plads til fordybelse, nye indsigter og ny energi. Der vil være valgfri let yoga om morgenen.

Retræten afholdes på Rosenlund Gods, som med sin arkitektur og natur, tilbyder perfekte rammer for fordybelse. På Rosenlund inddrager vi kunst og natur, der hjælper krop og sind til både at finde ro og samtidig inspiration.  Du kan læse mere om Rosenlund her www.rosenlundgods.dk

FORMÅL:

På fagligt retræte bliver du klogere på dine professionelle hjælperkompetencer. Du kan fordybe dig i både personlige og professionelle præferencer for dit arbejde. Vi ved at selvomsorg giver kræfter til mere omsorg, hvorfor det er helt centralt, at professionelle hjælpere får mulighed for at lade op, tage kontakt til egne følelser og behov, samt rum til at dele det særlige, der er ved det professionelle hjælperarbejde. Nye indsigter, professionel selvforkælelse og ro vil styrke dig i relationsarbejdet og øge din trivsel.

HVAD FÅR DU MED?

  • Viden om de mentaliseringsprocesser, der er på spil i hjælpsøgende relationer
  • Erfaring med at møde dig selv med støtte og medfølelse – som kan hjælpe dig til at bruge din professionelle hjælperkompetence uden at brænde ud
  • Øget meningsfuldhed i arbejdet gennem kontakt til dine grundlæggende værdier
  • Erfaring med at motivere dig selv med venlighed fremfor selvkritik
  • Fornyet energi og enkle teknikker til at skabe øget ro og balance mentalt og følelsesmæssigt i hverdagen og i øjeblikket i kontakten med en anden
  • Viden om og erfaring med compassionfokuserede øvelser
  • Blik for nye perspektiver på det kollegiales betydning for den professionelle hjælper
  • Viden om hvordan mentalisering og medfølelse kan anvendes til at styrke arbejdsmiljø og samarbejde i organisationen

PRAKTISKE INFORMATIONER

Tid: Fredag ankomst fra kl. 14.00. Program fra kl. 16.00 fredag til kl 14.00 søndag.

Sted: Det smukke Rosenlund Gods, Rosenlundvej 1, 4990 Sakskøbing. Se mere på https://www.rosenlundgods.dk

Pris: 4500,- inklusiv enkeltværelse, skøn forplejning og undervisningsmateriale. Max 12 deltagere.

Tilmelding: mail@vickisieling.dk eller nederst på denne side

Undervisere: 

Psykologerne Anita Abel Hansen og Vicki Sieling har gennem en årrække arbejdet med mentalisering og meditation. Begge er stærkt optaget af at forebygge udbrændthed og omsorgstræthed hos professionelle.

Vicki har undervist og superviseret i mentalisering i en lang årrække og er hjemmevant i anvendelse af teorien på alle niveauer – både i behandling og i organisation. Gennem 20 år har Vicki superviseret og undervist både medarbejdere og ledere i det sociale felt. Gennem aktionslæringsforløb med personalegrupper har Vicki udviklet et teoriapparat om mentalisering i socialt arbejde, og en række metoder som kan forebygge relationstræthed og udbrændthed. Du kan læse mere om Vicki på www.vickisieling.dk

Anita har mangeårig erfaring med at undervise, supervisere og facilitere processer med fokus på at skabe trivsel blandt medarbejdere og ledere. Anita er certificeret underviser i Mindful Self-Compassion fra Center for Mindfulness, University of California, San Diego. Hun har afholdt talrige retræter, workshops og kursusforløb med fokus på at træne medfølelse, som en professionel og personlig ressource. Du kan læse mere om Anita på https://compassioncompany.com/om-anita/

En tidligere deltager fortæller: Endnu engang er jeg bekræftet i, hvor helt fantastisk det er at være på retræte med jer; indsigtgivende, vitaliserende, afslappende og kærligt. De fine skift mellem forskellige meditationer, øvelser og refleksioner. Og stilheden har givet mig en særlig mulighed for indsigt og øvebane for min proces. Jeg går herfra med en dyb ro, men også med fornyet energi og et ønske om at fortsætte, hvor retræten slap. Lone


Tilmeld kursus