Mindfulness for ledere i et komplekst og travlt arbejdsliv

Mindset og metoder til fokuseret og nærværende ledelse

For mange ledere er en hverdag præget af fokus på både produktioner og relationer. Ledelse er en kompleks opgave med mange opmærksomhedspunkter. Mindfulness for ledere kan tjene mange formål og styrke flere ledelseskompetencer.

Autentisk ledelse kommer indefra, et sted med nærvær, bevidsthed og fokus, som giver mulighed for at kunne respondere på en hvilken som helst situation og relation med en opmærksomhed på både det indre og ydre. Det kræver en sund og robust kapacitet. Mindfulness er en dokumenteret måde at holde hjernen sund på, at støtte din selvregulering og evne til effektive og bæredygtige beslutninger, samt til at beskytte dig selv mod stress. Vi har alle brug for en sund og velfungerende hjerne for at fungere optimalt. Også hvis du ønsker at leve og omfavne livet som et engageret og skabende menneske.

Som leder er du dit eget vigtigste instrument og redskab. Den måde du som leder omgås dig selv og andre på er altafgørende for, hvor effektiv en leder, du er. Det er det, du som leder gør og er som menneske, der virkelig gør en forskel. Øget nærvær og opmærksomhed giver øget lydhørhed og dermed større troværdighed. Mindfulness og compassion træning styrker en lang række kompetencer, som ledelsesopgaven kalder på.

På det individuelle plan skaber mindfulness træning markant øget fokus, balance og selvindsigt. Det skaber mulighed for at kunne ændre adfærd i retning af en mere ønsket eller optimal lederstil. Når du får integreret mindfulness i din hverdag bidrager det til større klarhed og sikkerhed ift. udvikling, strategier og mål.

I det ledelsesmæssige og organisatoriske rum skaber mindfulness også større klarhed, transparens og fokus og bedre samarbejdsrelationer generelt. Der bliver truffet flere bevidste valg og hensigtsmæssige beslutninger, opdaget flere uklarheder og uhensigtsmæssigheder og implementeret mindful’e organiseringer, der støtter organisationens formål og fremmer god ledelse.

Se mere i bogen “Mindfulness i organisationer” af Clarissa Corneliussen og Pernille Hippe Brun, Dansk Psykologisk Forlag, 2013.

Mindfulness for ledere handler bl.a. om, hvordan mindfulness kan bruges som et værdifuldt ledelsesredskab i forbindelse med:

 • Kommunikation
 • Møder
 • Konfliktløsning
 • E-mails
 • Sparring

Vi skræddersyr altid programmer og forløb, som passer til jeres specifikke ledelsesmæssige og organisatoriske behov.

Forløb kan indeholde:

 • Fokus og nærværstræning
 • Træning i følelsesmæssig intelligens
 • Kreativitet og medfølelse
 • Kognitive beslutningsprocesser
 • Integration af mindfulness i ledelsesopgaven

Som leder vil dit udbytte typsik inkludere:

 • Skærpet klarhed og fokus
 • Øget nærvær i hverdagen
 • Evne til at falde til ro og lade op
 • Øget selvindsigt
 • Flere mellemrum med valgmuligheder mellem tanke og handling
 • Færre automatiserede reaktioner i hverdagen, flere hensigtsmæssige responser
 • Bedre energiforvaltning
 • Større empati for dig selv og andre
 • Forbedret evne til at lytte og være åben
 • Stærkere evne til at engagere andre
 • Styrket intuition og fornyet kreativitet

Skriv eller ring og lad os tage en snak om jeres ønsker og situation.

 

 


Tilmeld kursus