Clarissa Corneliussen

I alt sit arbejde fokuserer Clarissa på at styrke og nære de menneskelige kvaliteter og ressourcer, der får mennesker til at vokse og bæredygtige fællesskaber til at blomstre. Om det drejer sig om børn eller voksne i folkeskolen, erfarne jordmødre på landets hospitaler, ledere i danske virksomheder eller andre fagområder, så arbejder Clarissa nysgerrigt for at samskabe bæredygtige veje.

Clarissa er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet. Autoriseret af Socialministeriet i 2003. Efteruddannet i kognitiv terapi og siden i Appreciative Inquiry, Teori U, Løsningsfokuseret og systemisk metode. Clarissa har specialiseret sig i personligt og professionelt nærvær og har arbejdet med fokuseret ledelse og mindfulness i organisationer, ledelse og livet siden 2001.

Fra 2006 var Clarissa seniorkonsulent og erhvervspsykolog i konsulenthuset Resonans A/S i 9 år, hvor hun arbejdede med talentudvikling, lederudvikling og medarbejderfokus gennem facilitering af længere forløb, foredrag, undervisning samt organisationsudvikling både i private og offentlige virksomheder, nationalt som internationalt. Hun har coachet ledere lige siden.

Clarissa har altid arbejdet engageret med at bringe Mindfulness ud i samfundet, til gavn for så mange som muligt. Clarissa er også blandt de første i Danmark til at introducere Mindful Self-Compassion både i uddannelsesmæssig sammenhæng, som kursusforløb og på arbejdspladser. Clarissa er certificeret trænet underviser i Mindful Self-Compassion.

I 2013 var Clarissa medforfatter til bogen Mindfulness i organisationer. Vejen til bæredygtighed, handlekraft og innovation sammen med Pernille Hippe Brun. Hun er fortsat optaget af at samarbejde med ledere, der går nye og mere innovative veje til at frisætte potentialer, kreativitet og handlekraft i en organisation. Se mere på bogens hjemmeside.

Fra 2015-2018 var Clarissa tilknyttet Spiral, som var et skoleudviklingsprojekt på Experimentarium, der samskabte nye veje til læringslyst, motivation og engagement hos børn i folkeskolen.

Clarissa stiftede Compassion Consulting i 2016.