Om Compassion Company

Passioneret nærvær

Vi tror på, at det er vigtigt for mennesker at opleve og se sig selv som en del af et fællesskab og en større helhed.

Vores ønske med Compassion Company er at tilbyde en træningsbane, der er brolagt med årtusind års erfaret visdom og moderne evidensbaseret hjerneforskning. Tilsammen bidrager de med kundskaber til at aktivere og kultivere iboende evner hos os alle. Evner der skaber mere livsglæde, bedre relationer, større kreativitet og mere værdibaseret ledelse og selvledelse.

Vores intention er at være med til at udbrede en mere ComPassionate kultur i vores samfund, på vores arbejdspladser, i vores familier og i verden, fordi vi tror på, at det er en afgørende vigtig vej ind i vores allesammens fremtid.

Vi ved, at det at kunne fungere i en hverdag præget af mange og forskellig artede krav og behov, magthierarkier, samarbejdsaftaler, præstation og bundlinieresultater m.fl. kræver mentale og følelsesmæssige ressourcer og overskud.

Vi nærer et ønske om at styrke og støtte mennesker i at være forbundet med det, som for dem er meningsfuldt, værdiskabende og ærligt. Til gavn for dem selv og fællesskabet.

Vi glæder os til at møde dig!