Supervision

Supervision giver dig plads til øget indsigt og mere udsyn.

I supervision lærer du at anskue dig selv, en relation, en problematik eller ens arbejdsplads fra flere og nye vinkler. Det giver ny energi og motivation i forhold til arbejdet.

Supervisions rummet er en vigtig del af det professionelle liv. Det giver grobund for faglig og personlig læring, handlemuligheder og udvikling.

Når det giver mening inddrages compassion i supervision. Compassion understøtter en opmærksomhed på den gode vilje og de gode intentioner både i relationen til andre og til sig selv. I individuelle supervisions forløb kan det være en undersøgelse af, hvordan du kan motivere dig selv med venlighed, fremfor selvkritik. Hvis du er professionel omsorgsgiver som psykolog, pædagog, lærer osv kan det også omhandle egenomsorg som tema og praksis. Hvordan kan du passe på dig selv, men du passer på andre.

Supervision giver:

  • øgede kompetencer både fagligt og personligt
  • mindre mental og følelsesmæssig stress
  • afsat tid og rum til refleksion
  • afklaring af egne værdier og støtte til at holde fast i dem
  • flere handlemuligheder
  • en oplevelse af fælles menneskelighed, mindre selvkritik
  • en mere nuanceret oplevelse af verden

Vi tilbyder supervision både individuelt og til medarbejdergrupper.