Self-Compassion

Self-compassion er evnen til at behandle dig selv på samme måde med venlighed og omsorg, når du har det svært, som du behandler én, du holder af, der har det svært. Self-Compassion inkluderer 3 komponenter, der alle er med til at opbygge en indre robusthed ved at øge din evne til at støtte og acceptere dig selv, når noget er svært.

Self-compassion består af 3 elementer

Venlighed over for dig selv

Med self-compassion møder vi os selv med venlighed, varme, forståelse, støtte og omsorg. Foruden positive og accepterende følelser er der også en handlingskomponent i self-compassion ved, at vi aktivt gør noget for at berolige og balancere os selv, når noget er svært.

Vi søger at anerkende vores problemer og uperfekthed uden at dømme os selv, sådan at vi kan give os selv det, vi har brug for. Vi kan ikke altid være den, vi ønsker at være, eller få det, vi ønsker at få. Når vi ikke vil acceptere det faktum, skaber det indre pres, stress og utilfredshed. Når realiteten derimod accepteres, kan vi generere positive følelser af venlighed og støtte.

En del af venlighed mod os selv handler om eksplicit at træne vores gode vilje over for os selv, så vi i ønsker og handling vil os selv det bedste.

Fælles menneskelighed

Med self-compassion anerkender vi, at vi grundlæggende er som andre mennesker. Vi forstår, at oplevelsen af at være uperfekt er en del af det at være menneske. Vi genkender noget fælles menneskeligt i os selv og indser, at alle kan have det svært og opleve smerte. Det minimerer følelser af at være anderledes, forkert og alene, hvilket betyder, at der er færre selvbebrejdelser og tendens til at trække sig tilbage fra andre.

Et af de større problemer med selvkritik er, at det ofte betyder, at vi isolerer os fra andre. Når vi opdager noget om os selv, som vi ikke kan lide, får vi nærmest tunnelsyn og kan nemt føle, at alle andre er perfekte. At det kun er os, der er udfordrede. Det samme sker, når noget går galt i vores ydre liv, så kan vi føle, at andre har det lettere og har styr på deres liv. Fælles menneskelighed hjælper os til at indse, at livet er udfordrende for de fleste, og at personlige fejltagelser er en del af det at være menneske.

Mindfulness

Mindfulness, det at være nærværende over for os selv og andre i nu’et, er forudsætningen for at vi kan give os selv det, vi har brug for. Mindfulness handler nemlig om at observere hvad der sker i øjeblikket og at registrere følelser og tanker, som de er, uden at vurdere eller undertrykke dem. Mindfulness handler også om at være opmærksom på, at vores tanker ikke er virkelighed men snarere fænomener i nu’et, man kan tage stilling til, om man vil lytte til og lade sig styre af, og derved skabe afstand til. Mindfuness gør det mentale perspektiv større og skaber mere klarhed og ro. Derved kan vi respondere med venlighed og medfølelse, når vi føler os udfordrede, netop fordi vi erkender, at vi har det svært.